logo Cheil Optimate

Op verzoek van Cheil is de samenwerking verlengd tot eind juni. De ontwikkeling van Cheil Optimate is in volle gang. Cheil Optimate is een manier van werken om klanten te helpen met het minimaliseren van hun media waste. Er worden miljoenen besteed in digitale advertenties, maar nog steeds is er sprake van 30% media waste. Door te werken vanuit de nieuwe gedachte van Cheil moet dit klanten helpen om hun geld op een effectievere manier uit te geven. Cheil wekt al jaren voor Samsung, maar wil ook andere klanten gaan aanspreken. Het nieuwe label moet hieraan gaan bijdragen. Media optimalisatie is steeds belangrijker.

Wat heeft Cheil Optimate te bieden? Een manier van denken waar klanten blij van worden. Nooit meer teveel geld uitgeven aan media campagnes. Wat zijn de doelstellingen? En welk budget is daarvoor nodig? Allemaal antwoorden waar we antwoord op willen geven. Er zijn nu twee landen die interesse hebben getoond om aan de slag te gaan met media optimalisatie. In Polen en Zweden lopen er op dit moment gesprekken. Op basis van de input van de verschillende betrokkenen zal er een plan van aanpak worden gemaakt.